R.G. Fuks-Mansfeld (ed.), Joden in Nederland in de twintigste eeuw. Een biografisch woordenboek

A.H. Huussen jr.
2009 BMGN: Low Countries Historical Review  
pers (97)(98)(99)(100)(101)(102). Het thema spinozisme en het Nederlandse jodendom 1880-1940 (103-120) wordt deskundig besproken door H.A. Krop, en door David Wertheim in zijn opstel over de populariteit van Spinoza in Nederlands-Duits perspectief (121-130). Marty Bax introduceert de figuur van Mozes Salomon Polak (131-140), over wie zij al schreef in haar dissertatie uit 2004 Het web der schepping. Theosofie en kunst in Nederland van Lauweriks tot Mondriaan. Zowel aan Krop als aan Bax schijnt
more » ... ls aan Bax schijnt het belang van de figuur van Hartog Itzig Berlin (1791-1873) te zijn ontgaan. Vier bijdragen over de rol van joodse vrouwen besluiten de bundel: Susan Tananbaum over hun relatie tot de filantropie in verband met het proces van modernisering in Europa 1850Europa -1939; Karin Hofmeester over de rol van Roosje Vos en andere vrouwen in de arbeidersbeweging (155-167); Marloes Schoonheim beziet, vanuit het verre Taiwan, de betekenis van joodse vrouwen in de eerste feministische 'golf' (169-182); en Selma Leydesdorff geeft tot slot een algemene beschouwing ten beste over 'Dutch Jewish Women. Integration and Modernity ' (183-194). Zeer gedetailleerde registers maken de keurig uitgegeven bundel optimaal toegankelijk. A.H. Huussen jr., Zoetermeer (huuss025@planet.nl)
doi:10.18352/bmgn-lchr.7029 fatcat:usq3no5dvvfizjte7wwakd4aea