Pain in cardiac surgery and the nursing approach

Fatma Eti Aslan
2012 Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery  
Ağrı tüm insanların yaşamlarının herhangi bir döneminde yaşadıkları evrensel bir deneyimdir. Ancak sağlık bakımında bazı tanı ve tedavi uygulamaları hastaların uzun süreli ve şiddetli ağrı çekmelerine neden olmaktadır. Kalp cerrahisi bu uygulamalardan biridir. Bu makalede kalp cerrahisinde ağrı nedenleri, ağrının hasta üzerindeki etkileri ve ağrı geçirme yaklaşımları ele alınmıştır. Anah tar söz cük ler: Kalp cerrahisi; ağrı; ağrı kontrolü. Pain is a universal experience that everybody
more » ... everybody experiences during some period of their lifetime. However, some diagnostic and treatment procedures in healthcare cause patients to suffer from long-term and severe pain. Cardiac surgery is one of these procedures. In this article, the causes of pain, the effects of pain on the patient and pain relief approaches in cardiac surgery are discussed.
doi:10.5606/tgkdc.dergisi.2012.036 fatcat:k7enhagekzba5a6ryadyyjshju