Asia. Mazu xinyang shi yanjiu 妈祖信仰史研究 By Xu Xiaowang 徐晓望 Fuzhou: Haifeng chubanshe, 2007. Pp. 14 + 340. Bibliography, Some Illustrations. ISBN 978-7-80597-679-2. RMB 38.00

Roderich Ptak
2009 Journal of Southeast Asian Studies  
doi:10.1017/s0022463409000228 fatcat:ruvc2pvzu5ha5cq7uwowcj6q2a