An advanced operating environment for mathematics education resources

Yongsheng Rao, Jingzhong Zhang, Yu Zou, Yanchun Sun, Xiangping Chen, Songhua Xu
2018 Science China Information Sciences  
doi:10.1007/s11432-017-9235-7 fatcat:dovsm5pmpjbjrigbvyrwvg2gzu