Apie reguliarius ir nereguliarius apofoninius santykius dabartinėje lietuvių kalboje

R. Venckutė
1971 Kalbotyra  
1. Baltistikoje ir lituanistikoje turime nedidelių, bet vertingų balsių kaitos, apofonijosl, istorijos tyrinėjimų2, tačiau pasigendame tikslesnio ir išsamesnio sinchroninio aprašymo 3 • 1 Pranc. apophonie, voko Ablaut, ruso a61laym t. y. morfologiškai sąlygota balsių kaita vienos šaknies žodžiuose arba ivai riose vieno žodžio formose,
doaj:715c7ab41604478b9ad68dd8472f8071 fatcat:ogfyl655ezdmhewl4auldse3xe