Melotypes and areals of winter ritual songs of Central Volyn

Olena Serko
2020 Problems of music ethnology  
Типи й ареали побутування зимових обрядових наспівів Середньої Волині В роботі проаналізовано мелотипи та ареали побутування пісень зимового обрядового циклу малодослідженої території Середньої Волині. Ця стаття є спробою авторки апробувати результати дослідження місцевого традиційного зимового репертуару до класифікації, запропонованої І. Клименко (2017). Розглянуто структурну специфіку творів та виділено 9 мелотипів, що належать до 7 базових типологічних макрогруп. Картографування результатів
more » ... дослідження деталізує та уточнює загальну мелотипологічну картину цього терену та підводить до попередніх висновків про виявлення окремих сублокальних традицій, кордоном яких є р. Горинь. Статтю доповнено нотними прикладами та картосхемами, що унаочнюють (ілюструють) мелотипологічну та мелоареалогічну картину зимових наспівів досліджуваної території. Ключові слова: зимові обрядові наспіви, Середня Волинь, мелотип, мелоареал Нотації розміщено після тексту, карти -на с. 176-177
doi:10.31318/2522-4212.2020.15.219410 fatcat:bmgoto7fajhbba2uprdev7vecy