TÜRKİYE'DE KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIM ORANINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BÖLGESEL ANALİZİ

Şebnem ER
2014 Öneri Dergisi  
TÜRKİYE'DE KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIM ORANINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BÖLGESEL ANALİZİ Özet: Birçok ülkede kadınların işgücüne katılım oranları erkeklere kıyasla düşüktür ve bunun temelinde sosyal, ekonomik ve ailevi birçok faktör yatmaktadır. Bu çalışma ile kadınların Türkiye'de işgücüne katılım oranını etkileyen faktörler incelenmiş ve bölgesel etkileşimin payı araştırılmıştır. 2010 yılında İBBS-2 (İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırılması) düzeyindeki 26 bölgeye ait veriler incelendiğinde
more » ... eğitim düzeyinin, erkeklerin işgücüne katılım oranının, kadınların tarım sektöründeki payının pozitif, doğurganlık oranının ise negatif etkisi olduğu gözlenmiştir. Nüfus artış oranının ise etkisinin olmadığı bulunmuştur. Ayrıca birbiriyle komşu olan bölgelerde kadınların işgücüne katılım oranının komşu bölgelerin işgücüne katılım oranlarından etkilendiği, bir başka deyişle mekansal etkinin olduğu anlaşılmıştır. Abstract: Labour participation rates of women are lower than men's participation rates in many countries. The main reasons behind this issue are social, economical and family life factors. In this research the factors affecting the labour participation rates of females and the spatial effects are examined. It has been found that the education levels, men's participation rates, women's participation in agricultural sector have a significant positive effect and fertility rates have a negative significant effect in 2010 NUTS-2 level geographical data, while the population growth rate has no significant effect. Moreover it is understood that there is a significant spatial effect which means that the female labour force participation rates in one region affects the neighbours' on female labour force participation rates, which indicates that there is a geographical dependency.
doi:10.14783/od.v10i40.1012000346 fatcat:4d2efpeh6bawvfwwfu5yof3wn4