L-ŞEKLİNDEKİ BİR OYUK İÇİNDEKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİNİN SAYISAL ANALİZİ

Hakan F. ÖZTOP, İhsan DAĞTEKİN
2001 Pamukkale University Journal of Engineering Sciences  
Bu çalışmada, L şeklindeki bir oyukta doğal taşınımla ısı transferi sayısal olarak incelenmiştir. Oyuğun bir tarafı soğuk, diğer taraf ise sıcak olarak alınmıştır. Tavan ve taban kısımları yalıtımlıdır. Doğal taşınım ısı transferini yöneten denklemler, bir sonlu hacim üzerinden integre edilerek tekil denklemler elde edilmiştir. SIMPLEM çözüm algoritmasını kullanan bir bilgisayar programı yapılmıştır. Hesaplamalar, Rayleigh sayısının 10 4 < Ra < 10 6 değerleri için elde edilmiştir. L şeklinin
more » ... utları değiştirilerek hesaplamalar gerçekleştirilmiştir.
doaj:3108725a95254167aea128628ede8d3a fatcat:boio6skwgrdk3dwrkmr2vds7tm