THE 1804 CIVIL CODE OF NAPOLEON BONAPARTE AND ITS APPLICATION WITHIN THE TERRITORY OF POLAND

Mariana Syrko, Ivan Franko National University of Lviv
2014 Visnyk of the Lviv University. Series Law  
УДК 347(44+438)(091)«18/20» ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА 1804 р. ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛЬЩІ М. Сирко Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна У статті досліджено історію прийняття цивільного кодексу Наполеона Бонапарта 1804 р. та його застосування на території Польщі. Значну увагу приділено аналізу передумов розробки і затвердження цього кодексу, а також поглядам на цю проблематику вітчизняних та зарубіжних
more » ... а зарубіжних учених. Ключові слова: правова система, цивільний кодекс, Польща.
doi:10.30970/vla.2014.59.320 fatcat:ukwnwfjc6raxhgkd3rxxf7wmvm