Рукописні джерела «Етнографічної комісії» ВУАН з вивчення писанкарства Київщини

Viktor Tkachenko
2019 Eminak  
У статті розглянуто, проаналізовано й оприлюднено архівні матеріали Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України пов'язані зі звичаями й обрядами весняних релігійних свят на Київщині. У документах архівних фондів чимало інформації про писанкарство. Невідомі широкому загалу, розглянуті джерела засвідчують існування писанок та їх використання під час великодніх звичаєво-обрядових традицій, у віруваннях українців Київщини 20-х рр. ХХ ст.
doi:10.33782/eminak2019.2(26).306 fatcat:7lqvvnnq75errnsov63gei3hcm