Kronika

Michał Krupa
2020 Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi  
koło 1832-1864, Warszawa 2008, s. 8. I. Gałęzowska, Biblioteka Polska własność narodu, Paryż 1957, s. 9. M. P. Prokop, Z dziejów zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki Polskiej w Paryżu, [w:] Przewodnik p o zespołach rękopisów Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Pol skiej w Paryżu, opr. M. Wrede, M. P Prokop, J. Pezda, Paryż-Warszawa 2000, s. 8. Więcej na temat zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki Polskiej w Paryżu, zob.: E. Rutkowska, Wiatyk na wieczność. O zbiorach rękopiśmiennych
more » ... ioteki Polskiej w Pa ryżu, Paryż 2008, [w:] http://www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr/medias/TEK-STERPL.pdf (data dostępu: 23 października 2010).
doaj:2b19cfc09a1d4a4bbd1c3ad4686de44f fatcat:3a3bapb6lvb7dgifw6dhq272da