Heat-stimulated germination in two Restionaceae species

C.F. Musil, D.M. de Witt
1991 South African Journal of Botany  
Exposure of Staberoha distachya and Calopsis impolita seeds to temperatures of 80 0 G and above resulted in a significant improvement in their subsequent germination. Different exposure periods of up to 15 min in duration had no significant effect on subsequent germination when tested against the various temperatures applied. The highest temperature applied, viz. 120oG, which inhibits germination in other fynbos taxa, initiated a maximum germination response in both species. High-intensity
more » ... High-intensity fires may promote regeneration of these Restionaceae species. Blootstelling van Staberoha distachya en Calopsis impolita saad aan temperature van 80 0 G en hoer lei tot 'n betekenisvolle verhoging in hul daaropvolgende ontkieming. Verskillende blootstellingsperiodes van tot 15 min het geen beduidende effek op ontkieming by die onderskeie temperature gehad nie. Die hoogste temperatuur in hierdie ondersoek, naamlik 120oG, wat ontkieming in ander fynbos-taksa strem, het 'n maksimale ontkiemingsreaksie by albei spesies ten gevolg gehad. Brande met hoe intensiteite mag regenerasie van hierdie Restionaceae spesies bevorder.
doi:10.1016/s0254-6299(16)30957-7 fatcat:5nla6ahbyngufewqmuollsaare