Dimensiunea comunicaţională a calificării profesionale

Victor Voicu
2009 unpublished
Dans l'ouvrage La dimension communicationnelle de la qualification professionnelle, l'auteur considère que pour la projection de la stratégie communicationnelle (qui constitue le fondement de l'orientation et de la qualification professionnelle) il faut considérer non seulement le prestige d'une certaine position socio-professionnelle, mais aussi la corrélation optimale entre le système des aptitudes individuelles et le système des aptitudes spécifiques du métier envisagé. Dans ce contexte, la
more » ... ns ce contexte, la communication est analysée comme fondement du processus de formation professionnelle, dépendant, avant tout, de la communication informationnelle réalisée par les institutions spécialisées. La stratégie du processus de formation professionnelle doit être adaptée aux changements produits dans les connaissances qui doivent être diffusées. Etant donné que le processus de communication doit entretenir aussi l'habileté d'orientation des individus dans l'explosion informationnelle, la communication devrait être considérée non seulement comme fondement, mais aussi comme but du processus d'orientation et formation professionnelle. En conclusion, le phénomène de la communication peut être considéré, en même temps, une composante essentielle et un instrument nécessaire pour toute activité. Din unghiul de vedere al specificului fiinţei umane, procesul de formare a individului constă într-o continuă delimitare şi conturare a sa în raport cu mediul în care trăieşte. Desăvârşirea şi autenticitatea individului uman nu poate fi însă ruptă de contextul social şi cultural în care apare şi care îl modelează. Respectivul proces de "construcţie" a personalităţii umane este, înainte de toate, inter-acţiune şi schimb de informaţie, iar schimbul de informaţie necesar formării şi modelării individului se realizează, în conformitate cu regulile impuse de societatea şi de cultura căreia îi aparţine, numai în procesul comunicării. Scopul este realizarea unor interese şi trebuinţe, concomitent sociale şi personale, între care şi o calificare aptă să finalizeze ceea ce s-a dobândit în cadrul acestei construcţii.
fatcat:kmoiojbyerfg7jr2bqx6uxfd5m