Social entrepreneurship

Natasa Krstic
2014 Bankarstvo  
Socijalno preduzetništvo doživelo je u poslednjoj deceniji renesansu u svetu. Poslovni sektor, pritisnut ekonomskom krizom i imperativima društvene odgovornosti, počeo je da se okreće održivijim organizacionim modelima, koji u sebi objedinjavaju dobitnu i odgovornu orijentaciju. Socijalno preduzetništvo u celini karakteriše podrška i pomoć zajednici ili osetljivim društvenim grupama. Socijalni preduzetnici predstavljaju dokaz da finansijski uspeh ne isključuje odgovorno ponašanje prema
more » ... j zajednici i životnoj sredini, kao i da društveno-koristan cilj može da bude uspešan poslovni pokretač. Ujedno, socijalna preduzeća mogu biti veoma koristan izvor preduzetničkih ideja u ekonomijama koje prolaze kroz tranziciju, sa visokim stopama nezaposlenosti. Popunjavanje praznina u pružanju određenih društvenih usluga, uz istovremeno ostvarivanje dobiti i mogućnost angažovanja čitave porodice, samo su neke od odlika socijalnih preduzeća, koja bi mogla da postanu jedan od vodećih modela privređivanja i u srpskoj privredi. Ključne reči: socijalno preduzetništvo, socijalno preduzeće, socijalni preduzetnici, preduzetništvo, društveni ciljevi, društveno odgovorno poslovanje JEL: A13, L21, L26, M14
doi:10.5937/bankarstvo1401126k fatcat:xoopjaykarf5hhghmqolvhn6ra