Indeks tjelesne mase, prirast tjelesne mase trudnica i ishod trudnoće

Massimo Bembić, Marko Samardžija, Tea Štimac
2018 Medicina Fluminensis  
Sažetak. Cilj: Utvrditi pojavnost makrosomije novorođenčeta, porođaja carskim rezom, gestacijskog dijabetesa melitusa i gestacijske hipertenzije u odnosu na prirast tjelesne mase u trudnoći. Ispitanici i metode: Podaci su prikupljeni na Klinici za ginekologiju i porodništvo Kliničkog bolničkog centra u Rijeci. U retrospektivnu kohortnu studiju uključene su 3433 trudnice koje su imale indeks tjelesne mase veći od 25 kg/m 2 te jednoplodne, živorođene i terminske trudnoće u periodu od 5 godina.
more » ... odu od 5 godina. Trudnice su podijeljene u skupine s povećanom tjelesnom masom i pretilošću, a svaka skupina sadržavala je podskupine trudnica koje su dobile više i manje od 15 kg. Analizirani su makrosomija novorođenčeta, dovršetak porođaja, pojava gestacijskog dijabetesa i gestacijske hipertenzije, a statistička analiza provedena je u programu Rgui X 2 -testom uz razinu statističke značajnosti p < 0,05. Rezultati: U skupini trudnica s povećanom tjelesnom masom pokazala se statistički značajna pojavnost makrosomije u odnosu na prirast tjelesne mase (p < 0,01), dok kod pretilih trudnica nema statističke značajne pojavnosti (p = 0,06). U skupini trudnica s povećanom tjelesnom masom pokazala se statički značajna pojavnost porođaja carskim rezom u odnosu na prirast tjelesne mase (p = 0,025), dok kod pretilih trudnica nije statistički značajna (p = 0,064). Pojavnost gestacijskog dijabetesa melitusa i gestacijske hipertenzije u odnosu na prirast tjelesne mase od 15 kg nije se pokazala statistički značajnom među kategorijama pojedinih skupina. Zaključak: Kod trudnica s povećanom tjelesnom masom pojavnost makrosomije i porođaja carskim rezom statistički je značajna u odnosu na prirast tjelesne mase od 15 kg, dok kod pretilih trudnica nema statističke značajnosti. Pojavnost gestacijskog dijabetesa melitusa i hipertenzije nije statistički značajna u odnosu na prirast tjelesne mase trudnica. Abstract. Aim: To evaluate the occurrence of macrosomia, type of birth, gestational diabetes mellitus and gestational hypertension relative to weight gain during pregnancy. Patients and methods: We collected data from the Department of Gynaecology and Obstetrics at the University Hospital Rijeka. Retrospective cohort study included 3433 pregnant women with body mass index higher than 25 kg/m 2 and singleton term pregnancies over a period of five years. Women were divided into overweight and obese pregnant women. Each group contained subgroups of those who gained more and less than 15 kilograms. Macrosomia, type of birth, gestational diabetes mellitus and hypertension were analyzed. Statistical analysis was performed in Rgui using X 2 test, with a statistical significance level of p <0.05. Results: The occurrence of macrosomia relative to weight gain during pregnancy in the group of overweight pregnant women was significant (p<0.01), while there was no significant occurrence in the group of obese women (p=0.06). There was a significant occurrence of cesarean section relative to weight gain (P = 0.025) in the group of overweight woman. However, there was no such occurrence in the group of obese women (P = 0.064). The occurrence of gestational diabetes mellitus and gestational hypertension relative to weight gain was not significant in either group. Conclusion: In the group of overweight pregnant woman the occurrence of macrosomia and cesarean section was significant in relation to weight gain during pregnancy, while in obese pregnant women such occurrence was not observed. The occurrence of gestational diabetes mellitus and gestational hypertension was not significant in relation to weight gain during pregnancy.
doi:10.21860/medflum2018_207354 fatcat:vyow6mk72ncknjxclw6sto4ecy