IIPWHU@TRECVID 2015

Bin Xu, Weihang Liao, Zizheng Liu, Wentao Bao, Yiming Li, Daiqin Yang, Sihan Wang, Hongyi Liu, Yatong Xia, Yingbin Wang, Zhenzheng Chen
2015 TREC Video Retrieval Evaluation  
In the first part of this two-part report we describe our system used in the TRECVID 2015 Surveillance Event Detection (SED) task. Details and results of Video Hyperlinking (LNK) task are described in the second part.
dblp:conf/trecvid/XuLLB0YWLXWC15 fatcat:y7n7ptziwzenhb6yrsfbmbuvim