Наукова бібліотека та інтернет: взаємодія інформаційних джерел, актуальні проблеми сьогодення

О. Ю. Красікова
2014 Vìsnik Odesʹkogo Nacìonalʹnogo Unìversitetu: Bìblìotekoznavstvo, Bìblìografoznavstvo, Knigoznavstvo  
За допомогою аналітико-порівняльного аналізу розглянуто сучасний стан взаємодії двох найважливіших інформаційних джерел – фондів наукової бібліотеки та Інтернету. Особливу увагу приділено перевагам й недолікам даної взаємодії. Зазначено, що книга є першоджерелом інформації, надійнішим зберігачем знань людства.
doaj:c7a85fc54ba1439c9cdc5a350bbe1d04 fatcat:44nfsbpguzdcnc7xknokffprbe