Κατασκευή πρωτοτύπου προπέλας χρησιμοποιώντας τεχνικές σάρωσης από απόσταση και τεχνολογία προσθετικής κατασκευής [article]

Γεώργιος Κουλοβάκης, University Of West Attica, Σωτηρία Δημητρέλλου
2021
Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αναπτύχθηκε μια μεθοδολογία Αντίστροφου Σχεδιασμού με σκοπό την τρισδιάστατη μοντελοποίηση και την ταχεία κατασκευή ενός πρωτοτύπου προπέλας με βάση το νέφος σημείων που προέκυψε από ψηφιακή σάρωση με λέιζερ. Στην εργασία θα παρουσιαστούν αρχικά οι σύγχρονες τεχνολογίες Προσθετικής Κατασκευής και αναλυτικά οι αρχές διεργασίας τους. Στη συνέχεια θα γίνει εκτενής αναφορά στον Αντίστροφο Σχεδιασμό και συγκεκριμένα στη διαδικασία τρισδιάστατης σάρωσης και
more » ... ης. Η προτεινόμενη μεθοδολογία θα εφαρμοστεί για την περίπτωση μιας προπέλας. Η διαδικασία της αποτύπωσης με επίγειο σαρωτή λέιζερ, η επεξεργασία του νέφους σημείων, η δημιουργία του πολυγωνικού μοντέλου και του 3D γεωμετρικού μοντέλου θα παρουσιαστεί αναλυτικά. Στη συνέχεια θα γίνει η περιγραφή της κατασκευής του πρωτοτύπου της προπέλας υπό κλίμακα χρησιμοποιώντας τεχνολογία προσθετικής κατασκευής με εναπόθεση ημίρρευστου υλικού. Τέλος, θα ακολουθήσουν τα συμπεράσματα και η αξιολόγηση της μεθοδολογίας.
doi:10.26265/polynoe-251 fatcat:tpxkulpesfa47ndfwhwth2ftji