Matlab & Simulink Model of Rigid Rotors

Jiří Tůma, Jolana Škutová
2011 Transactions of the VSB : Technical University of Ostrava  
The paper deals with the model of a flexible rotor supported on journal bearings. It is assumed high rotational speed of the rotor and therefore the gyro effects on rotor bearings occur. This model differs from other solutions by the use of complex variables for the planar coordinates. The complex variables simplify mathematical equations and their implementation in MATLAB & Simulink. Abstrakt Příspěvek se zabývá modelem tuhého rotoru uloženém v kluzném ložisku. Za předpokladu vysokých otáček
more » ... toru pak vzniká také gyroskopický efekt na ložiskách rotoru. Tento model se liší od jiných řešení využitím komplexních proměnných pro rovinné souřadnice. Komplexní proměnné zjednodušují matematické rovnice a jejich implementaci v programu MATLAB &Simulink.
doi:10.22223/tr.2011-2/1885 fatcat:ek4yn2weifcotocrikw5brerqy