New tree planting - Sadzenie nowych drzew

International Society Of Arboriculture
2013 Zenodo  
Informacje na temat właściwych praktyk sadzenia drzew oraz dziewięcioetapowa instrukcja w celu prawidłowego sadzenia i przyjmowania się drzew - Information on proper practices for planting a tree with a nine-step approach to successful planting and establishment
doi:10.5281/zenodo.3266723 fatcat:fuhuk4rcanfbpbmncz73pvhvw4