Migracja wartości w spółkach dywidendowych

Mirosław Wypych
2017 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia  
Streszczenie: Cel -Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, że spółki regularnie dzielące się zyskiem z akcjonariuszami w większym stopniu pomnażają kapitał wniesiony do spółki przez inwestora niż spółki, które tego nie czynią. Metodologia badania -Do realizacji celu wykorzystano zjawisko migracji wartości, które odzwierciedla rezultaty wyceny spółki przez rynek kapitałowy. Wyodrębniono migrację wartości rynkowej oraz migrację wartości dodanej. Badaniu poddano spółki systematycznie płacące
more » ... dendy, które określono mianem spółek dywidendowych. Wynik -Badanie wykazało zasadnicze różnice między spółkami sprywatyzowanymi i spółkami, w których udziały ma Skarb Państwa. Postawiona na wstępie hipoteza została pozytywnie zweryfikowana tylko w odniesieniu do spółek sprywatyzowanych. Oryginalność/Wartość -Wkład do dyskusji na temat wpływu dywidendy na kształtowanie się kursów akcji. Wykazano, że istotną rolę odgrywa tu struktura własności. W przypadku spółek w pełni sprywatyzowanych wyniki badania wskazują na słuszność założeń teorii istotności dywidend. Słowa kluczowe: migracja wartości, dywidenda, spółka giełdowa * dr hab. Mirosław Wypych, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi,
doi:10.18276/frfu.2017.86-32 fatcat:eqtgqqu4izhn3iteswb3dy56ii