Xác định chi phí đào tạo đại học chính quy giai đoạn 2013-2015 và đề xuất giải pháp sử dụng chi phí hợp lý tại Trường Đại học Cần Thơ

Nguyễn Văn Duyệt, Võ Thị Quỳnh Như
2018 Can Tho University Journal of Science  
To identify cost of training in different undergraduate training programs and to propose reasonable solutions in revenue-expense in Can Tho university Từ khóa: Chi phí đào tạo, suất chi đào tạo, suất chi/sinh viên
doi:10.22144/ctu.jvn.2018.084 fatcat:s5ayhn4ozzc5vkgabfj3fuqwle