AKTARMA PROBLEMİNİN OYUN TEORİSİ İLE ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK BİR YAKLAŞIM

Bilal ŞİŞMAN, Fatih ECER
2015 Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  
Aktarma problemi genellikle ulaştırma problemiyle karıştırılabilmektedir. Ulaştırma problemi ürünlerin, sadece tedarik noktalarından talep noktalarına doğrudan iletilmesine izin verirken, aktarma problemi ürünlerin gerek tedarik noktalarının gerekse talep noktalarının kendi içinde iletilmesini sağlar. Aktarma problemlerinin amacı, kapasiteli arz noktaları kullanılarak talep noktalarının isteklerini karşılamak için en iyi yolu bulmaya çalışmaktır. En iyi yolu bulmaya çalışırken, ürünleri
more » ... n, ürünleri taşımadan kaynaklanan değişken maliyetler de dikkate alınmaktadır. Çalışmanın amacı, işbirlikçi oyun teorisi yaklaşımıyla aktarma probleminin çözümüne yönelik bir yaklaşım sunmaktır. Problemin çözümünde Shapley değerinden yararlanılmıştır. Çalışmada gerçekleştirilen uygulamada iki tedarikçi, bir dağıtım merkezi ve iki müşterinin yer aldığı lojistik bir ağ yapısı ele alınmıştır. Uygulamada aynı zamanda işbirlikçi olmayan (non-cooperative), seçimli işbirlikçi (selected cooperative) ve tam işbirliği (cooperative) ortamda üç oyunculu bir yapı vardır. Çalışma, gerçek hayatta tedarik zinciri stratejisine göre karar vericinin nasıl doğru bir pozisyon alması gerektiği konusunda yol gösterici olabilecek niteliğe sahiptir. Ayrıca çalışmada, geleneksel ağ çözümü ile üç oyunculu ve tam işbirliği olan bir ortamda Shapley değerinin hassaslığı ve etkin bir çözüm önerdiği ortaya konulmuştur.
doaj:ab651119b8914506b562d03971083ea0 fatcat:nfsdt7vp2vd5xfxbwtt3jqkxk4