Present state and prospects of development of Еmerging church

Roman Soloviy
2015 Cхід  
№ 6 (138) вересень 2015 р. 31 УДК 291.1+283/289 СОЛОВІЙ РОМАН, кандидат історичних наук, докторант богослов'я, декан магістратури Львівської богословської семінарії СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИНИКАЮЧОЇ ЦЕРКВИ У статті досліджено сучасний стан та перспективи подальшого розвитку Виникаючої церкви (Emerging Church). З'ясовано, що в кінці першого десятиліття ХХІ ст. рух Виникаючої церкви певною мірою відмовився від нових євангелізаційних стратегій. Окреслено основні варіанти майбутнього
more » ... рганізації: припинення діяльності, оскільки вона виконала своє призначення; прийняття "Емерджент" ролі провокатора ("пророка"), який здійснюватиме видавничі проекти й проводитиме щорічні конференції для обговорення різноманітних тем; повна децентралізація організації до рівня локальних та регіональних когорт, деномінаційних та етнічних мереж; перетворення "Емерджент" на енергійну діючу мережу, яка надаватиме інформаційну та консультативну допомогу лідерам когорт і деномінаційних мереж. Відзначено, що саме британське християнство проводить богословське осмислення нових форм церковного життя, які отримали узагальнену назву "свіжих виражень церкви". Ключові слова: Виникаюча церква; "свіжі вираження церкви"; сучасне християнство; Євангелія; місія. © Соловій Роман Надійшла до редакції 03.09.2015
doi:10.21847/1728-9343.2015.6(138).54644 fatcat:b3pzcvdg2feflnoexzemw2tddy