Natura problemów marketingowych

Ewa Frąckiewicz
2005 Przegląd Organizacji  
Omówiono zagadnienie ryzyka i niepewności decyzji marketingowych. Dokonano charakterystyki problemów marketingowych. Przedstawiono rolę informacji w podejmowaniu decyzji marketingowych.
doi:10.33141/po.2005.04.10 fatcat:nl3qmwppl5dprbvpa7frh5maaq