KARAELMAS YERLEŞKESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ RADON ÖLÇÜMLERİ

Mehmet KÜRKÇÜOĞLU, Bülent HANER, Alaattin YILMAZ, İhsan TOROĞLU
2010 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi  
Özet: Bina içindeki doğal radyoaktivitenin başlıca sorumlusu radondur. Radon solunması yoluyla radyasyona maruz kalan kişilerin aldığı dozların hesaplanabilmesi için bina içi radon konsantrasyonunun belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nin 12 ayrı noktasına CR-39 pasif nükleer iz detektörleri yerleştirilerek 2008 yılı yaz mevsimine ait radon konsantrasyonları ölçülmüştür. Merkez Kütüphanedeki ortalama radon konsantrasyonunun 67.1 Bq/m3 olduğu
more » ... n 67.1 Bq/m3 olduğu bulunmuştur. Zemin kattaki yeni çalışma salonunda TAEK'in kapalı mekanlar için belirlediği 400 Bq/m3 lük alt sınır değerinden daha yüksek bir konsantrasyon saptanmış, kullanıcılar ve özellikle de kütüphane çalışanları açısından riskli olabilecek bu durum karşısında alınması gereken koruyucu önlemler bildirilmiştir. Anahtar kelimeler: Radon, bina içi radon konsantrasyonu, CR-39. RADON MEASUREMENTS OF KARAELMAS CAMPUS CENTRAL LIBRARY Abstract: Radon is the major part of the natural indoor radioactivity. It is important to determine the indoor radon concentration for calculating the exposed radiation doses due to radon inhalation. In this study, the radon concentrations were measured in 2008 summer term at Zonguldak Karaelmas University Central Library by using CR-39 passive nuclear track detectors which were located on 12 different points in the library. It was found that, the average radon concentration on the Central Library was 67.1 Bq/m3. It was recorded that a radon concentration value at the new study room on the ground-floor was higher than 400 Bq/m3, TAEK's lower limit value for indoors. This may be a health risk for the library users and especially for the staff. Therefore, necessary precautions that must be taken have been stated. Key words: Radon, indoor radon concentration, CR-39.
doaj:2cb593c242a441bdb52fc407e0df8f95 fatcat:bdnroxpkezhntkqb53jycjebsy