Mobbing Issue Carried out from the Perspective of Decade of Rule the Article 943 of the Polish Labour Code
Problem mobbingu w orzecznictwie sądów polskich z perspektywy dziesięciolecia obowiązywania art. 943 k.p

Maria Bosak
2015 Studia Iuridica Lublinensia  
Artykuły Studia iuridica Lublinensia vol. XXiV, 3, 2015 STRESZCZENIE Artykuł jest poświęcony problematyce mobbingu, przeprowadzonej z perspektywy dziesięciolecia obowiązywania przepisu w treści polskiego kodeksu pracy. Opracowanie zostało wzbogacone orzecznictwem sądowym oraz poglądami doktryny wyjaśniającymi wątpliwości pojawiające się w trakcie praktycznego korzystania z omawianych regulacji. W podsumowaniu, oprócz stanowiska autorki, odwołano się do danych statystycznych opracowanych przez
more » ... nisterstwo Sprawiedliwości z kilku ostatnich lat, których przedmiotem były sprawy sądowe dotyczące mobbingu.
doi:10.17951/sil.2015.24.3.121 fatcat:64xgohnsk5eudanitfcx54w2ay