1860'LI YILLARDA HÜDAVENDİGAR VİLAYETİNDEKİ İTALYAN VARLIĞI

Fulya DÜVENCİ KARAKOÇ
2014 Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi  
ÖZET Çalışmanın ilk adımında Osmanlı iç siyasi durumuna, Osmanlı modernleşmesine ve bunun taşraya yansımalarına kısaca bakılacak, ardından Osmanlı Devleti'nin dış ilişkileri, bu bağlamda İtalya'nın durumu ortaya koyulacaktır. Hüdavendigar Vilayeti ve Bursa hakkında döneme ilişkin bilgiler sunulduktan sonra kullanılan belge grubu tanıtılarak bu belgelerin ışığında Osmanlı Bursası'nda İtalyan varlığına ilişkin örnekler sunularak değerlendirmeler yapılacaktır. ABSTRACT Italians' Asset in the
more » ... ce of Hudavendigar During 1860's At the beginning, politics in Ottoman Empire and modernization at provincial will be seen. Foreign relations of Ottoman Empire and Italy will be explained and acquaintance about Province of Hüdavendigar and Sanjak of Bursa will be presented. Overview of series of documents, examples and conclusions will be the last part of paper.
doi:10.21550/sosbilder.269537 fatcat:n25ukmnrezegjk3jglmddc5rsa