Konaklama İşletmelerinin Yeşil Yıldız Uygulamaları Kapsamında Çevreye Duyarlılığının Değerlendirilmesi

Mehmet ERTAŞ, Burçin KIRLAR CAN, Hülya YEŞİLYURT, Nilüfer KOÇAK
2018 Journal of Travel and Hospitality Management  
Öz Bu araştırmanın amacı, yeşil yıldız belgeli konaklama işletmelerinin çevreye duyarlılığını web siteleri üzerinden inceleyerek bu uygulamalardan hangilerine daha fazla vurgu yaptıklarını belirlemektir. Yeşil yıldız belgeli 309 konaklama işletmesi araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği çevreye duyarlılık kriterleri temel alınmıştır. Veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi kullanılırken, verilerin analizinde içerik analizi ve
more » ... analiz tekniği kullanılmıştır. İçerik analizi sonucunda yedi temel ve 12 alt kategori elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, konaklama işletmelerinin büyük çoğunluğunun yeşil yıldız belgesi ve çevre yönetimi ile ilgili uygulamaları hakkında bilgi vermediği ortaya çıkmıştır. Yeşil yıldızlı konaklama işletmeleri web sitelerinde en çok çevreyle ilgili sahip oldukları ödül ve sertifikalara yer vermektedir. Çevre politikası, atıkların değerlendirilmesi, personel ve misafir eğitimi ile enerji tasarrufu en fazla üzerinde durulan diğer konular arasındadır. Abstract The main purpose of this research is to examine the environmental sensitivity of green star hotels on their web pages and to clarify the most emphasized applications. The population of the research includes 309 hotels which have green star certification. The research is based on the environmental sensitivity criteria determined by the Culture and Tourism Ministry. Document analysis was used as a method of data collection and content analysis and descriptive analysis were used for data analysis. As a result of the content analysis, seven categories and 12 subcategories were obtained. As a conclusion, the majority of hotels do not provide information on green star certificate and environmental management related applications on their web pages. Awards and certificates are the most frequently used environmental topics on the web pages of green star hotels. Environmental policy, disposing of waste, personnel and customers training, and energy conservation are among the other most emphasized applications.
doi:10.24010/soid.415349 fatcat:ezcfmmb4rfhnbfghs4lgztulei