Композити економічної лексики сучасної німецької мови: словотвірне значення

О. В. Горбач
2020 CHALLENGES OF PHILOLOGICAL SCIENCES, INTERCULTURAL COMMUNICATION AND TRANSLATION STUDIES IN UKRAINE AND EU COUNTRIES   unpublished
doi:10.30525/978-9934-588-90-7-33 fatcat:zqd3qqrcprdqhmmhg6hvqkci6i