Social capital and property rights: from value to price of the wind-farm land in Galicia, 1995-2008

Rosa Maria Regueiro Ferreira
2019 Revista Galega de Economía  
O desenvolvemento da actividade eólica en Galicia estivo caracterizado, entre outros elementos, por unha remuneración "controvertida" do terreo ocupado polos parques eólicos. Esta controversia asentouse sobre a non consideración do solo como "soar industrial", deixando de lado elementos clave como os dereitos de propiedade e o capital social. En definitiva, plasmou a non converxencia entre o "valor" dun terreo pola súa capacidade para poder desenvolver unha actividade industrial, e o "prezo"
more » ... ial, e o "prezo" que debería ter como remuneración esa capacidade. Neste artigo, faise unha reflexión sobre a situación vivida en Galicia desde o inicio das actuacións eólicas ata o ano 2008, para profundar na necesidade de establecer marcos normativos que contemplen os dereitos de todos os axentes partícipes.
doi:10.15304/rge.28.1.6161 fatcat:4dmpgs5pdff3fkjuj2hgjgmcdy