Οικονομική ανάλυση των ποινικών και σωφρονιστικών συστημάτων: μια προσέγγιση της πολιτικής οικονομίας των ποινών [article]

Αδαμαντία Παπαδήμα, University Of Piraeus, Άγγελος Κότιος
2021
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι η μελέτη της επίδρασης των μακρο-οικονομικών αλλαγών στα σωφρονιστικά συστήματα και τον χαρακτήρα των ποινών. Αρχικά παραθέτουμε την θεωρητική θεμελίωση του ρεύματος της πολιτικής οικονομίας των ποινών αλλά και άλλων ρευμάτων που εξηγούν τις μεταβολές στις μεθόδους σωφρονισμού με βάση τις αλλαγές στην οικονομία και την αγορά εργασίας. Στη συνέχεια επιλέγουμε να αναλύσουμε το φαινόμενο της εργασίας στις φυλακές ως φαινόμενο που εμφανίστηκε με την
more » ... η της οικονομίας της αγοράς και το οποίο αποδεικνύουμε ότι επηρεάζεται άμεσα από την προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Επιπλέον παραθέτουμε τις αλλαγές στα συστήματα κράτησης ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης, των νέων μοντέλων του νεοφιλελευθερισμού που προκρίνουν την συρρίκνωση του δημοσίου τομέα και είχαν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση του θεσμού των ιδιωτικών φυλακών. Τέλος εξειδικεύουμε τις αλλαγές αυτά όπως εμφανίστηκαν στην Ελλάδα την εποχή της κρίσης με έμφαση πως επηρέασε η τελευταία τους χώρους κράτησης και την εγκληματικότητα.
doi:10.26267/unipi_dione/659 fatcat:f5zpbalvurgutadnyrau4orgwm