The Relevance of Applied Master Programs in the Field of Energy Efficient Construction
АКТУАЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРИКЛАДНОЙ МАГИСТРАТУРЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

E. S. Mishchenko, P. V. Monastyrev, O. V. Evdokimtsev, O. A. Korchagina, I. V. Matveeva
2016 Voprosy sovremennoj nauki i praktiki Universitet imeni V I Vernedskogo  
doi:10.17277/voprosy.2016.04.pp.203-209 fatcat:xakw6fjv4ndadlghbqkjovqywu