Návrh standardu minimální úrovně počítačové gramotnosti studenta MU

Alžběta Lukšů, Adéla Kereková, Martina Antlová, Emil Budín
2013 ProInflow Časopis pro informační vědy  
Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně Recenzenti: Ing. Marcela Fejtová PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. Abstrakt: Standard minimální počítačové gramotnosti studenta MU byl vypracován na základě uznávaných definic, standardů a certifikačních programů používaných v Evropě a Spojených státech. Bere však v úvahu specifika prostředí Masarykovy univerzity a potřeby cílové skupiny, kterou tvoří 44 tisíc studentů všech oborů, typů a forem studia MU.
more » ... forem studia MU. Definovány byly základní tématické okruhy stávajících obecných standardů počítačové gramotnosti, které byly s využitím znalosti prostředí MU transformovány na základní tématické okruhy nově vytvářeného standardu a připravovaného elearningového kurzu minimální počítačové gramotnosti. Abstract: The minimum computer literacy standard for Masaryk University (MU) students was worked out on the basis of acknowledged definitions, standards and certification schemes used in Europe and the U.S. However, it took into account MU specifics, as well as the needs of the target audience, i.e. 44 thousand MU students of all fields, types and forms of study. Principal subject matters of existing general computer literacy standards were defined and, using authors' knowledge of the MU milieu, transformed into principal subject matters of the newly developed standard and an e-learning course of minimum computer literacy which is under preparation at the moment.
doi:10.5817/proin2013-1-8 fatcat:6prjgbhgdzeavfmctqdrj7njqm