Dünyada ve Türkiye'de Manda Yetiştiriciliğinin Durumu ve Geleceği

Muhammet Ali KARA, Ayhan YILMAZ
2019 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi  
Öz: Bu çalışmada, dünyada ve Türkiye'de manda yetiştiriciliğinin çeşitli göstergeler bakımından değerlendirilmesi ve geleceğine ilişkin bazı öngörülerde bulunulması amaçlanmıştır. Son yıllarda organik hayvansal üretime yönelik eğilimler hâlihazırda geleneksel üretim yapılarını koruyan hayvancılık kollarını yeniden önemli kılmaktadır. Manda yetiştiriciliğinin de, hayvancılıktaki yeni eğilimler dikkate alındığında, oldukça önemli bir hayvancılık kolu olup bu yöndeki taleplerin karşılanmasına
more » ... karşılanmasına katkı sunması beklenmektedir. Dünyada ve Türkiye'de manda yetiştiriciliğinin çoğunlukla geleneksel üretim sistemlerinin devam ettirildiği Asya kıtasında varlık göstermesi dönüştürülme ihtiyacını gerektirmektedir. Nitekim bazı Avrupa ülkelerinde manda yetiştiriciliğinde daha modern yaklaşımların benimsenmeye başlandığı gözlenmekte ve bu yetiştirme kolunun endüstriyel boyutlarının güçlendirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Türkiye'de ise manda yetiştiriciliği, son yıllara kadar başta manda varlığında görülen dramatik düşüşler olmak üzere yetiştirme özellikleri, sağlık koruma, manda ürünlerinin üretilmesi ve pazarlanması noktasındaki eksikliklerle temayüz etmektedir. Sonuç olarak hem dünyada hem de ülkemizde manda yetiştiriciliği temelde geleneksel bir üretim sistemiyle karakterize olmakla birlikte bazı Avrupa ülkelerinde bu yetiştirme kolundaki iyileştirmeler ve gelişmelerin önemli olduğu görülmektedir. Başta manda ıslahı çalışmaları olmak üzere besleme, sürü yönetimi, sağlık koruma ve manda ürünlerine dönük bir bilincin oluşturulması, etkili örgütlenme kanallarına yer verilmesi ve bazı hayvansal ürünler bakımından alternatif bir hayvansal üretim kolu olarak bakılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Abstract: In this study, evaluation of various indicators in terms of water buffalo husbandry in the World and in Turkey, and some predictions about the future is intended. In recent years, trends in organic animal production have made livestock branches presently preserving traditional production structures, again important. Water buffalo husbandry is also an important livestock branch and is expected to contribute to meeting these demands when the new trends in animal husbandry are taken into consideration. The fact that water buffalo husbandry is mostly prominent in the Asian continent, where traditional production systems are maintained, clearly shows the need for a conversion. In fact, it is observed that more modern approaches have started to be adopted in water buffalo husbandry in some European countries and it is understood that the industrial dimensions of this production branch have been tried to be strengthened. The water buffalo husbandry in Turkey is distinguished with dramatic declines in populations, raising, health care, production of water buffalo products and the lack of marketing issues until recent years. As a result, water buffalo husbandry in the world and in our country is characterized by a traditional production system, but in some European countries, it is seen that improvements and developments in this branch are important. There is a need to create awareness of water buffalo breeding, feeding, herd management, health protection, and effective organization channels, and to look at it as an alternative animal production branch towards some animal products.
doi:10.19159/tutad.598629 fatcat:k7gu4vpy7zavhgpboonug7idvu