Definition of pharyngeal airway, tongue dimensions and hyoid position in healthy subjects

Sila Gokce, Serkan Gorgulu, Hasan Gokce, Ali Bengi, Deniz Sagdic
2013 Gulhane Medical Journal  
ÖZET Bu çalışmanın amaçları sağlıklı bireylerde üst solunum yolu, dil boyutları ve hyoid posizyonu hakkında standart dataları belirlemek ve sağlıklı bireylerde cinsiyetler arasında boyun-kafa yüz iskeletsel yapıdaki anatomik farklılıkları ortaya çıkarmaktı. Sağlıklı 50 erkek ve 53 kadın gönüllünün yan kafa radyografileri incelendi. Anatomik farengeal ölçümleri ve boyun-kafa postür ilişkileri analiz edildi. Sağlıklı bireylerin boyun-kafa yüz iskeletsel yapı referans değerleri belirlemek için
more » ... y, yatay ve servikal kafa postür ilişkileri ile servikal kolon kavisleri de analiz edildi. Sağlıklı erkek bireylerin sefalometrik ölçümleri, kadın bireylerle karşılaştırıldığında; kafa postürü ile ilişkili olan kafa-servikal açıları haricindeki tüm sagital yöndeki farengeal yapısal mesafelerde istatistiksel olarak büyük bulundu. Anahtar kelimeler: Üst solunum yolu boyutları, Hyoid pozisyonu, OUAS (Obstruktiv Uyku Apnesi Sendromu), Sefalometrik Analiz, standart very ABSTRACT Definition of pharyngeal airway, tongue dimensions and hyoid position in healthy subjects The purposes of this study were to establish the normative data for the upper airway dimensions and tongue size; hyoid position and to evaluate the cervico-craniofacial skeletal morphology of the anatomical differences between sexes in healthy subjects. The upper airways of 50 male and 53 female healthy volunteers were retrospectively evaluated by lateral skull radiographs. Anatomical pharyngeal linear measurements and craniocervical postural relationships were analyzed. To set-up the reference values for cervico-craniofacial skeletal morphology of the healthy subjects, the craniovertical, craniocervical, cervicohorizontal postural relationships and the curvature of the cervical column were also analyzed. Cephalometric measurments of healthy male individuals showed statistically greater values in all sagittal pharyngeal structural dimensions when compared with healthy female subjects, with the exception of the craniocervical angulations related to head posture.
doi:10.5455/gulhane.39860 fatcat:63cmgzzx75b3bdcv76tcspesna