FLORS DEL CALVARI DE JACINT VERDAGUER: ESTUDI I EDICIÓ

Maria Àngels, Verdaguer Pajerols
2012 Anu.Filol.Lleng.Lit.Mod   unpublished
RESUM DE LA TESI DOCTORAL La tesi doctoral «Flors del Calvari de Jacint Verdaguer: estudi i edició», de M. Àngels Verdaguer Pajerols, és l'edició crítica i l'estudi d'aquesta obra poètica de Jacint Verdaguer, de 1896, que s'emmarca en l'últim període de producció literària del poeta i se situa de ple en l'època de crisi viscuda per Verdaguer entre 1893 i 1898. L'edició crítica inclou-a més del pròleg de l'autor i els 230 poemes de què consta l'obra, amb el text establert d'acord amb la
more » ... ord amb la normativa ortogràfica actual i respectant la fonètica, la morfologia i la sintaxi del original-l'aparat crític de variants i les notes a peu de pàgina explicatives del lèxic o del contingut dels textos. L'estudi preliminar, que acaba presentant els criteris d'edició que s'han aplicat, analitza en profunditat la publicació de la primera edició de Flors del Calvari, la gènesi i el procés d'elaboració, la seva recepció immediata i posterior, les traduccions de què van ser objecte el llibre en el seu conjunt i part dels seus poemes, la versificació, els aspectes d'estil i la llengua, i revisa els molts manuscrits que es conserven d'aquesta obra. Finalment, s'adjunten dotze apèndixs documentals de diversa índole, des d'un conjunt important de poemes inèdits dels manuscrits verdaguerians de temàtica similar, passant per la relació d'intel·lectuals i entitats que van rebre el volum quan va aparèixer o per l'estat de comptes de la venda de la primera edició, fins a poemes d'altres autors en homenatge a Verdaguer i al seu llibre. RESUMEN DE LA TESIS DOCTORAL «Flors del Calvari de Jacint Verdaguer: estudi i edició», de M. Àngels Verdaguer Pajerols, es la edición crítica y el estudio de esta obra poética de Jacinto Verdaguer, de 1896, que se enmarca en el último período de producción literaria del poeta y se sitúa de lleno en la época de crisis vivida por Verdaguer entre 1893 y 1898. La edición crítica incluye-además del prólogo del autor y los 230 poemas de que consta la obra, con el texto establecido de acuerdo con la normativa ortográfica actual y respetando la fonética, la morfología y la sintaxis del original-el aparato crítico de variantes y las notas a pie de página explicativas del léxico o del contenido de los textos.
fatcat:masu5xpunjhw7cytgi5nf3qye4