Aşağı Sakarya Nehri (Karasu) Mollusca Türleri ve Onları Etkileyen Bazı Fizikokimyasallar

Serap KOŞAL ŞAHİN
2014 Yunus Araştırma Bülteni  
In this study, the mollusca fauna and their seasonal variation with some physical and chemical properties of Down Sakarya River were investigated during the period of January 2008-October 2008. The mollusca fauna of the river consists of a total of 11 species, 8 of which belong to Gastropoda, two Prosobanchia (Viviparus viviparus, Bithynia tentaculata), six Pulmonata (Physella acuta, Galba truncatula, Radix labiata, Lymnaeaa stagnalis, Planorbarius corneus and Planorbis planorbis) and three
more » ... lvia (Unio pictorum, Dreissena polymorpha, Anadonta cygnea). Also some physico-chemical variables of collecting sites (water temperature, pH, -dissolved oxygen, NO -N, NO N) were given. Canonical Correspondence Analysis (CCA) species relationships with 3 2environmental factors (95.9 %) were examined. Species and some environmental variables of collecting sites were recorded in Region for the first time. Bu çalışmada Aşağı Sakarya Nehri'nde yaşayan mollusca türlerinin mevsimsel değişimleri ve nehrin bazı fizikokimyasal özellikleri Ocak 2008 -Ekim 2008 tarihleri arasında araştırılmıştır. Sakarya Nehri'nde Prosobanchia'ya ait 2 (Viviparus viviparus, Bithynia tentaculata) Pulmonata'ya ait 6 (Physella acuta, Galba truncatula, Radix labiata, Lymnaea stagnalis, Planorbis planorbis ve Planorbarius corneus) ve ait 3 (Unio pictorum, Anodonta cygnea, Dreissena polymorpha) olmak üzere toplam 11 tür -tespit edilmiştir. Ayrıca her istasyonun su sıcaklığı, çözünmüş oksijen, pH, derinlik, NO -N, NO N değerleri verilmiştir. Türlerin 3 2 - çevresel parametrelerle olan ilişkileri Kanonik uyum analiziyle (% 95,9) incelendi. Bu bölgedeki türler ve parametreler ilk kez kaydedilmiştir.
doi:10.17693/yunusae.v2013i21904.235413 fatcat:utzaczip6fcjpcxerzd4luxmni