Parkinson's Disease and Akathisia

Özlem Aykaç
2017 Journal of Parkinson's Disease and Movement Disorders  
In the progression of Parkinson's disease (PD), non-motor symptoms are important as motor symptoms. Furthermore, in some conditions, non-motor symptoms deteriorate quality of life more than motor symptoms. Akathisia frequently coexists with anxiety, which is a non-motor symptom of PD. Akathisia should be questioned in routine examinations of Parkinson's patients since its early diagnosis and treatment may improve quality of life. In this article, we aim to present some general information about
more » ... akathisia and review its relationship with PD. ÖZ Parkinson hastalığı (PH)'nın ilerlemesinde motor dışı semptomlar motor semptomlar kadar önemlidir. Üstelik bazı durumlarda motor dışı semptomlar yaşam kalitesini motor semptomlardan daha fazla kötüleştirir. Akatizi ile PH'nin motor dışı bir semptomu olan anksiyete sıklıkla birlikte var olur. Erken tanı ve tedavisi yaşam kalitesini iyileştirebileceğinden, Parkinson hastalarının rutin muayenelerinde akatizi sorgulanmalıdır. Bu yazıda, akatizi hakkında genel bazı bilgiler verildi ve akatizinin PH ile ilişkisi gözden geçirildi.
doi:10.5606/phhb.dergisi.2017.08 fatcat:osqo72wxonf7razkdkd5zpu6xy