DIRBANČIŲ IR NEDIRBANČIŲ STUDENTŲ PARAMOS POREIKIŲ SKIRTUMAI: KOLEGINIŲ STUDIJŲ ATVEJIS

Dr Rasa Tamulienė
unpublished
Anotacija. Straipsnyje pristatomame tyrime yra atskleidžiami dirbančių ir nedirbančių studentų paramos poreikių skirtumai. Straipsnyje yra aptariama paramos studentams samprata bei jos tipai, teoriškai pagrindžiami dirbančių bei nedirbančių studentų paramos poreikiai. Pristatomo tyrimo metu yra nustatomi koleginių studijų studentų akademinės ir neakademinės paramos poreikių skirtumai priklausomai nuo studento įsipareigojimo darbo rinkoje bei darbo krūvio. Tyrimas atliktas 2013-2014 metais, jame
more » ... 3-2014 metais, jame dalyvavo 440 studentų iš 13 Lietuvos kolegijų, Taikytas duomenų rinkimo metodasapklausa raštu; duomenų analizės metodai -Mann Whitney kriterijaus skaičiavimai ir dispersinė analizė. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad dirbantiems studentams labiau reikia psichologinio konsultavimo paslaugų. Atlikto tyrimo rezultatai neparodė statistiškai reikšmingo skirtumo tarp akademinių paramos studentams paslaugų tarp dirbančių bei nedirbančių studentų. Atlikus statistinių duomenų analizę taip pat nepastebėti akademinių bei neakademinių paramos studentams paslaugų poreikių skirtumai tarp skirtingą valandų skaičių per savaitę dirbančių studentų grupių.
fatcat:6ihkwqgrxbctndour6vsqsa3ne