Informačná gramotnosť ako kľúčová kompetencia pre 21. storočie [book]

Ľudmila Hrdináková
2011 Zenodo  
Available at: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/Granty_a_projekty/Inwent/LH_gramotnost.pdf
doi:10.5281/zenodo.3610328 fatcat:i53eq35eo5hi7opokbga6s4u64