A védnk elssegélynyújtási tapasztalatai és ismeretei

Deutsch Krisztina, Leveli Kriszta, Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Ápolás És, Betegellátás Intézet, Sürgsségi Tanszék, Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Ápolás És Betegellátás
unpublished
Összefoglalás Nemzetközi és hazai tanulmányok (Buck-Barrett, 2004; Hopstock, 2008; Hódosi, 2004; Hornyák, 2005) eredményei szerint, az egészségügyi szakemberek elssegélynyújtás iránti motiváltsága magas, azonban a továbbképzések hiánya miatt tudásuk jelentsen elmarad a tlük elvárható szinttl. Kutatásunk célja a területi és iskolavédnk felntt alapszint újraélesztési ismereteinek felmérése, mivel a szülk alapszint elssegélynyújtási ismereteinek bvítése egyik fontos feladatuk. Kvantitatív,
more » ... etszeti vizsgálatot végeztünk, területi és iskolavédnk körében. Saját szerkesztés kérdívet osztottunk ki a válaszadók között, melynek kérdéscsoportjai: demográfiai adatok, korábbi tanulmányok, továbbképzés/önképzés, újraélesztési ismeretek ön,-és teszt alapú értékelése. A területi és iskolavédnk között szignifikáns különbséget találtunk a saját újraélesztési ismereteik megítélését illeten (p=0,005). Az iskolavédnk gondolták jelentsen jobbnak a tudásukat. Ezt a különbséget az újraélesztési tesztben elért eredményeik is igazolták. A maximálisan elérhet 11 pontból átlagban 7,68 pontot ért el a teljes vizsgált csoport. Megállapítható, hogy a védnk alapszint felntt újraélesztési ismeretei nem érik el a tlük elvárható szintet, amelynek valószín oka az elssegélynyújtással kapcsolatos ön,-és továbbképzések hiánya. Kulcsszavak: védn, újraélesztés The health visitor's experience and knowledge of first aid Summary According to the result of international and hungarian studies, people, working in medical area, are highly motivated in first aid, however, their knowledge don't reach the level, which is expected, because they don't take any postgraduate courses. In our paper, we would like to test district health visitors' and health visitors', who work in schools, knowledge in adult-basic first aid, because one of their most important duties should be to widen parents' knowledge in basic first aid. We made a quantitative, cross-section research with 113 district health visitors and health visitors, who work in schools. Survey was made by questionnaire. We drew up questions whose main topics are: demographic datas, previous studies, further training/auto-training, self-assessment of knowledge of resuscitation. The difference was significant between district health visitors and health visitors, who work in schools, regarding to their judgement of knowledge of resuscitation. Health visitors, who work in schools, thought that their knowledge is better than district health visitors' which was proved by test-results as well. The whole group reached 7,68 points in average from the maximum 11. It was proved that knowledge of health visitors in adult-basic resuscitation did not reach the level expected from them. This is a serious problem which was caused by lack of practising in auto-and further-training.
fatcat:djzy2aygdjeptl365ojshvkkjy