Ege Denizi Vahşi ve Çiftlik Balıklarının Ağır Metal Düzeyleri ve İnsan Sağlığı Üzerine Potansiyel Risklerinin Değerlendirilmesi
Heavy Metal Levels in Farmed and Wild Fishes of Aegean Sea and Assessment of Potential Risks to Human Health

Mustafa YİPEL, Erdinç TÜRK, İbrahim Ozan TEKELİ, Halis OĞUZ
2016 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
The aim of this study was to determine the levels of Ag, Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn in wild seabream (Sparus aurata), blotched picarel (Spicara maena), pandora (Pagellus erythrinus) fished from the Aegean Sea and the farmed seabream (Sparus aurata), and to assess the risks depending on their consumption by humans. A total of 40 fishes were collected and the metal levels were determined using ICP-OES. The metal levels were determined to be Ag (Nd), Al (3.20-8.87), Co (0.01-0.01),
more » ... r (0.02-0.51), Cu (0.96-1.28), Fe (0.23-4.30), Mn (0.15-0.39), Ni (0.13-0.22), Pb (0.00-0.10) and Zn (6.18-7.30) (mg kg -1 w.w.) in the study. No Ag or Cd were found in the samples. The heavy metal levels were below the national and international legal limits. The target hazard quotient (THQ) and total target hazard quotient (TTHQ) method was used to determine the possible risks of the heavy metals on human health. THQ and TTHQ values were all less than 1 and it was concluded that they do not pose any risks in terms of human health. Özet Bu çalışmada Ege Denizinden avlanan vahşi çipura (Sparus aurata), izmarit (Spicara maena), mercan (Pagellus erythrinus) ve çiftlik çipura (Sparus aurata) türlerinin Ag, Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb ve Zn düzeylerinin belirlenerek tüketimlerine bağlı olarak insan sağlığı risk değerlendirmesi yapılması amaçlandı. Toplam 40 adet balık toplandı ve metal düzeyleri ICP-OES ile belirlendi. Çalışmada balık türlerindeki metal düzeyleri Ag (Nd), Al (3.20-8.87), Co (0.01-0.01), Cr (0.02-0.51), Cu (0.96-1.28), Fe (0.23-4.30), Mn (0.15-0.39), Ni (0.13-0.22), Pb (0.00-0.10) ve Zn (6.18-7.30) (mg kg -1 y.a.) olarak belirlendi. Örneklerde Ag ve Cd'a rastlanmadı. Belirlenen ağır metal düzeyleri ulusal ve uluslararası yasal limitlerin altında bulundu. Ağır metallerin insan sağlığı üzerine olası risklerinin değerlendirilmesinde target hazard quotient (THQ) ve total target hazard quotient (TTHQ) metodu kullanıldı. THQ ve TTHQ değerleride 1'in altında bulundu ve insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmadığı sonucuna varıldı.
doi:10.9775/kvfd.2016.15576 fatcat:efcyxv6dq5chjhdav6dqv7nn2i