RAZLIKE MEĐU MLADIĆIMA S RANIM I KASNIM JAVLJANJEM DRUŠTVENO NEPRIHVATLJIVA PONAŠANJA

Daniela ŠINCEK, Marina AJDUKOVIĆ
2012 Društvena Istraživanja  
Marina AJDUKOVIĆ Pravni fakultet, Zagreb UDK: 316.624.3-053.6-055.1(497.5) Izvorni znanstveni rad Primljeno: 2. 2. 2011. Taksonomije društveno neprihvatljiva ponašanja razlikuju mlade s kasnim i ranim javljanjem društveno neprihvatljiva ponašanja. Mladi kod kojih se ova ponašanja ranije javljaju smatraju se rizičnijima. Istraživanja su pokazala da ranom javljanju više pridonose ponašanja roditelja, a ustrajavanju u tom ponašanju više pridonose vršnjaci. Cilj ovog istraživanja bio je provjeriti
more » ... azlikuju li se mladi s ranim i kasnim javljanjem po intenzitetu svog društveno neprihvatljiva ponašanja te po izraženosti nekih činitelja rizika (sociodemografska obilježja, problemi ponašanja i doživljavanja, roditeljsko ponašanje i obilježja vršnjačke skupine). Istraživanje je provedeno sa 661 mladićem, učenicima završnih razreda srednjih škola u Osijeku i Zagrebu. Podijeljeni su u tri skupine: mladi s niskom razinom društveno neprihvatljiva ponašanja (N = 227), mladi s kasnim javljanjem društveno neprihvatljiva ponašanja (N = 231) i mladi s ranim javljanjem društveno neprihvatljiva ponašanja (N = 203). Rezultati pokazuju da mladi s ranim javljanjem društveno neprihvatljiva ponašanja očituju izraženije takvo ponašanje u odnosu na mlade s kasnim javljanjem društveno neprihvatljiva ponašanja. Razlikuju se i po osobinama vršnjačke skupine, pri čemu mladi s ranim javljanjem društveno neprihvatljiva ponašanja percipiraju svoje vršnjake rizičnijima i doživljavaju veći vršnjački utjecaj. Drugi činitelji rizika u ove dvije skupine podjednako su izraženi. Ključne riječi: društveno neprihvatljivo ponašanje, adolescenti, rano i kasno javljanje
doi:10.5559/di.21.2.07 fatcat:sb2lxkwnhrdyjf3hdmdhgzktrq