Experimental Investigation on the Load Signature Parameters for Non-Intrusive Load Monitoring

Rodrigo BACURAU
2015 Przeglad Elektrotechniczny  
One of the most important design decisions in Non-Intrusive Load Monitoring (NILM) systems is choosing which electrical parameters will be used to define load signatures. In this paper, we present an experimental study where several electrical quantities of common home appliances were measured, in order to identify the most adequate to perform load disaggregation. It was found that active power, reactive power, rms voltage, and the first five odd harmonics of the current and voltage signals
more » ... voltage signals comprises the best set of parameters to define the signatures of residential loads. Streszczenie. W artykule zaprezentowano eksperymentalne studium w którym zmierzono parametry typowych urządzeń elektrycznych w celu określenia i zestawienia obciążeń. Stwierdzono że moc czynna, moc bierna, napięcie skuteczne i pierwsze pięć nieparzystych harmonicznych prądu mogą stanowić podstawę do prognozowania obciążeń. Badania parametrów urządzeń dla nieinwazyjnego monitorowania obciążeń.
doi:10.15199/48.2015.08.22 fatcat:isyiydh7srhljbu2ta3coonymi