LIETUVOS DARŽININKYSTĖS SEKTORIAUS ATSKLEISTASIS SANTYKINIS PRANAŠUMAS PASAULINĖJE RINKOJE

DIANA AMBRAZIŪNAITĖ
2017 Jaunųjų mokslininkų darbai  
Pasitelkus RCA indeksą buvo atliekamas Lietuvos daržininkystės sektoriaus tarptautinio konkurencingumo vertinimas ir analizė. RCA indeksas buvo pasirinktas dėl šių priežasčių: keletą metų iš eilės atskirų daržovių produktų pardavimai didėjo, buvo kuriamos naujos ir plečiamos esamos užsienio rinkos.Nagrinėjant RCA teorijas išskiriami pagrindiniai paskirties elementai: tarptautinių prekybinių santykių nagrinėjimas; šalies specializacijos nustatant silpnas bei stiprias šakas / sektorius;
more » ... ektorius; tarptautinio konkurencingumo indikatorius ir tarptautinės prekybos rezultatyvumo indeksas. Straipsnyje analizuojama bendra daržovių ir kai kurių šakniavaisių bei gumbavaisių produktų kategorija4 ir šios katerogijos atskirų produktų grupių kategorijos5, kurios yra sudarytos pagal Tarptautinės prekybos centro6 (angl. International Trade center) 2011–2016 m. laikotarpį.Tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuva specializuojasi eksportuoti daržovių ir kai kurių šakniavaisių bei gumbavaisių produktus į tarptautines pasaulio rinkas ir daugelis daržovių grupių turi atskleistąjį santykinį pranašumą. Atskleistojo santykinio pranašumo 2011-2016 m. m. neturėjo trys daržovių ir kai kurių šakniavaisių bei gumbavaisių produktų grupės: užšaldytos ir džiovintos daržovės, maniokai, marantos ir kiti panašūs šakniavaisiai bei gumbavaisiai. Didelė daržovių ir kai kurių šakniavaisių bei gumbavaisių produktų RCA indeksų variacija rodo prekybos tarptautinėse rinkose stabilumo nebuvimą ir stiprias konkurencingumo didėjimo arba mažėjimo tendencijas jose. 4HS4 07.5HS6 0701-0714 – produktų grupių kategorija.6Trade Map duomenų bazė, Prieiga internete: www.trademap.org.
doi:10.21277/jmd.v47i2.153 fatcat:efoyseapxbfjxcnomw4frw6um4