Temel Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Okul Kültürü Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Fatma Merve ÇELTEK, Elif YILMAZ
2021 Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi  
Öğr. Üyesi Elif YILMAZ'ın danışmanlığında yürütülen Fatma Merve ÇELTEK'in yüksek lisans tezinin bir bölümünden üretilmiştir.
doi:10.29228/mutead.7 fatcat:m55vrvtz6fdpdowj5auwvixq6i