Problematyka edukacji i wychowania dziewcząt w świetle poznańskiego "Dziennika Domowego" [chapter]

Kinga Jackowska
2010 Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do historii edukacji  
doi:10.18778/7525-439-6.09 fatcat:mqwwrussqfd4pdc4e72vmtb7qu