Giant Mediastinal Thymolipoma

Ali Celik, Ertan Aydin, Nurettin Karaoglanoglu
2013 Solunum  
Timolipoma, anterior mediastenin nadir görülen lezyonudur ve tüm timus kaynaklı tümörlerin %2-9'unu oluşturur. Kırk beş yaşında kadın hasta nefes darlığı şikayeti nedeniyle kliniğimize başvurdu. Bilgisayarlı akciğer tomografisinde, sol hemitoraksın tamamınına yakınını dolduran, anteriordan sağ mediastene uzanan, yağ doku dansitesinde kitlesel lezyon izlendi. Sol torakotomi ile kitle total olarak çıkarıldı. Patoloji sonucu timolipoma olarak raporlandı. Timolipoma nadir olarak dev boyutlara
more » ... ilir ve nefes darlığı ile karşımıza çıkabilir. Cerrahi eksizyon ile kesin tanı ve tedavi mümkündür.
doi:10.5152/solunum.2013.022 fatcat:3lzbveo2qbf6fmq6wux6ngbwii