Implementation of the ISO 9001 quality management system: Process, impact and benefits

Aleksandar Drenovac, Bratislav Drenovac, Dusan Drenovac
2013 Vojnotehnički Glasnik  
a Vojska Srbije, 98. vazduhoplovna brigada, 98. vazduhoplovnotehnički bataljon, VP 5017 Lađevci b Vojska Srbije, Komanda za obuku, Centar za obuku i usavršavanje podoficira, VP 1442 Pančevo c Fiat Automobili Srbija, Kragujevac Sažetak: Savremeno poslovanje karakteriše sve veća konkurencija na tržištu u svim sferama poslovanja, odnosno u svim delatnostima. Pozicioniranje na tržištu predstavlja veoma bitnu stavku u poslovanju svake organizacije, ali ništa manje i zadržavanje stečenih pozicija i
more » ... vajanje novih tržišta. U tom smislu, kvalitet proizvoda i/ili usluga daje prepoznatljivost na tržištu i podizanje rejtinga. Uspostavljanje sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001 otvara pozicije za sigurnim tržištem u domaćim i međunarodnim okvirima, ali u isto vreme je i pokazatelj efikasno i efektivno procesno organizovanog sistema u organizaciji Ključne reči: kvalitet, sistemi menadžmenta, menadžment kvalitetom, ISO. Uvod okom poslednjih nekoliko godina evidentan je rastući zahtev za obezbeđenjem kvaliteta pre odobrenja ugovora. Ovo nije sasvim novi koncept, jer je kvalitet uvek igrao značajnu ulogu u obezbeđenju novih, ali i u zadržavanju već postojećih tržišta-kako poslovnih, tako i tržišta krajnje potrošnje. Radi zadovoljenja ovih zahteva, proizvođači i isporučioci moraju priznati značaj kvaliteta i činjenicu da se on može postići samo putem efikasne kompanijske organizacije i rešenošću menadžmenta da zadovolji rastuće zahteve kvaliteta koje postavljaju njihovi potencijalni kupci. Upravo tržište je u mnogim oblastima jedini i pravi pokazatelj uspešnosti poslovanja, odnosno svojevrsni instrument koji vrši segmentiranje, vrednovanje i nivelisanje organizacija.
doi:10.5937/vojtehg61-3189 fatcat:nb6rdkjzuvdktpzgzoqybvxjeq